Organisatie GHOR Zuid-Limburg

De GHOR Zuid-Limburg heeft in 2021 vier nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. De nieuwe en verschillende achtergronden van deze medewerkers gaven de mogelijkheid om de werkzaamheden van de GHOR opnieuw in te delen. Deze verdeling sluit aan bij de rol van de GHOR als verbinder, verschaffer van structuur, adviseur en informatieknooppunt.

Ook onderdeel van deze kwaliteitsslag is de jaarlijkse audit. Het auditteam van Kiwa Nederland B.V. heeft in oktober de GHOR positief beoordeeld en tot voortzetting van het certificaat geadviseerd. In de audit zijn de volgende onderwerpen naar voren gebracht:

  • Context en stakeholders
  • Kwaliteit Management Systeem
  • Beleid evenementen in crisistijd
  • COVID-19 vanaf maart 2021
  • Opleiden, trainen en oefenen
  • Beleid RAV en GHOR

De identiteit en rol van de GHOR Zuid-Limburg wordt in onderstaande video verduidelijkt. 

 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?