GGD Zuid-Limburg Jaarverslag

Jaaroverzicht GHOR 2021

GHOR - Zorg voor verbinding

Fijn dat u belangstelling toont in de werkzaamheden die de GHOR Zuid Limburg in 2021 heeft uitgevoerd. De GHOR Zuid-Limburg verbindt partners tussen zorg en veiligheid. Samen met geneeskundige- en veiligheidspartners zorgt de GHOR voor een goede voorbereiding op een crisis of ramp. Tijdens een crisis of ramp coördineert de GHOR de inzet van de zorgorganisaties in de regio. Hierdoor wordt de zorgcontinuïteit in de regio geborgd. De patiënt krijgt snel de juiste zorg op de juiste plek. Tevens ondersteunt de GHOR het besluitvormingsproces tijdens een crisis door het delen van informatie en vertegenwoordiging van het geneeskundige netwerk bij veiligheidspartners (veiligheidsregio, brandweer, gemeenten en politie).

Dit jaaroverzicht van de GHOR is een verdieping van het jaarverslag van de GGD en heeft betrekking op 2021. 

Laat ons weten wat u vindt en laat uw compliment of suggestie achter. Veel leesplezier.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?