Hoogwater Zuid-Limburg

In juli 2021 werd Limburg opgeschrikt door extreem hoogwater. De gevolgen waren groot en nog steeds is de impact van de ramp in Limburg merkbaar. Ook de zorgsector werd getroffen door de schade van het hoogwater: bewoners van diverse zorginstellingen zijn bijvoorbeeld maandenlang op een andere locatie ondergebracht of kunnen nu nog steeds niet terug naar de vertrouwde huisvesting.

De GHOR Zuid-Limburg had tijdens het hoogwater een centrale rol in het coördineren, adviseren, verbinden en informeren van verschillende partners. De GHOR informeerde de zorgpartners over de regionaal uitgewerkte scenario’s en haalde tegelijkertijd informatie op over de situatie bij de zorgstellingen. Ook tijdens deze ramp waren de DPG en de GHOR de schakel tussen alle zorgpartners en de gemeenten, politie, brandweer, defensie en andere crisispartners.

Wilt u meer lezen over de rol van de GHOR Zuid-Limburg tijdens hoogwater?

De evaluatie van de inzet van de GHOR Zuid-Limburg tijdens de hoogwaterramp is in de afrondende fase. In deze evaluatie wordt gekeken naar de ervaringen van de eigen organisatie en naar de ervaringen van verschillende zorgpartners in de witte keten. De evaluatie wordt intern gedeeld en waar van belang met diverse partners.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?