Advies evenementen

De Covid-19 crisis heeft de evenementensector flink geraakt. Desondanks heeft de GHOR Zuid-Limburg 34 evenementen mogen adviseren. De GHOR adviseert de evenementensector op basis van landelijke richtlijnen voor een optimale veiligheid en gezondheid bij evenementen. De Zuid-Limburgse gemeenten hebben in 2021 voor A-evenementen de opgestelde standaardvoorschriften ontvangen. Voor de advisering van B- en C-evenementen in de regio wordt maatwerkadvies gemaakt. In 2021 is er drie keer een C-klasse toegekend door de gemeenten: de Toerversie Amstel Gold Race, de Roparun en de Watersley challenge. Door COVID zijn dit echter geen volwaardige C-evenementen geweest.

De landelijke COVID-regels voor de evenementensector leidden tot veel advieswerk voor de GHOR in 2021. Landelijke regels moesten regionaal geïnterpreteerd worden, hiervoor is veelvuldig met de gemeenten en organisatoren gesproken en voorbereid. Dit is niet altijd inhoudelijk in een advies beschreven omdat er geen evenement plaatsvond.

Ook is er in 2021 ingezet op de veiligheid en gezondheid bij de betaalde voetbalclubs in Zuid-Limburg m.b.t. COVID.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?